Köökide rasvakanalite puhastus

Miks on rasvakanalite regulaarne puhastus vajalik?

Kõige ohtlikumad on tuleohutuse poole pealt köögid, millede väljatõmbetorustikku ladestuvad toiduõli jäägid ja rasvad, mis omakorda on väga kergesti süttivad. Paljud tulekahjud saavadki alguse just puhastamata köögitorustikust.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele (Allikas: EVS 812-2:2014)

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas – 16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas – 12 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas – 6 h/ööpäevas

Mida teenus sisaldab?

Köökide rasvakanalite puhastus on protsess, mille käigus puhastatakse ventilatsiooni torudesse, kubudele ja väljatõmmetele kogunenud rasvad.

Köögi rasvakanalite puhastamise hind sõltub:

kubude arvust ja suurusest
torustiku pikkusest ja läbimõõdust
väljatõmbemootori asukohast ja suurusest
torustiku ligipääsetavusest
Hinda mõjutab veel kemikaali kulu ja muud kulud (tööde teostamise aeg näiteks)