Hea teada

 

VENTILATSIOONI PUHASTUS:

Tuleohutuse seaduse kohaselt ventilatsiooni puhastamine on kohustuslik!

Tuleohutuse seadus § 27  lõige 1
§ 27. Seadmele ja paigaldisele esitatavad nõude
(1) Seadme ja paigaldise paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja kontrollimisel tuleb vältida tuleohtu ning juhinduda tootja kasutusjuhendist ja õigusaktidest.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010013#para4lg4

Eesti standard

Vastavalt 2014 aastal vastu võetud Eesti standardile (EVS 812-2:2014 Ehitise Tuleohutus), peab ventilatsioonisüsteemi puhastamise sagedus olema vähemalt kord aastas ning kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda rohkem kui 365 päeva.

Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

– Vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12 h/ööpäevas –16 h/ööpäevas.

– Vähemalt kord poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6 h/ööpäevas –12 h/ööpäevas.

– Vähemalt  kord aastas, kui seadmeid kasutatakse 2 h/ööpäevas –6 h/ööpäevas.

VENTILATSIOONI PUHASTUS TELLI OMA ALA PROFFIDELT

AIRPOWER SOOVITAB – Kasulikud lingid

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa1.pdf#

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1150/2201/1005/SIM1_lisa2.pdf#

https://www.riigiteataja.ee/akt/115022011005

https://www.rescue.ee/dotAsset/84a05465-d21d-478b-8831-a9cabf11ed9d.pdf

 

HALLITUS JA SELLE TEKKE PÕHJUSED

Sageli on lisaks ehituslikele puudujääkidele põhilisteks hallituskollete tekitajateks puhastamata ventilatsioon. Puhastamata ventilatsioon tingib ebapiisavat õhuringlust ja mikrokliima muutust.

Hallituse tekkele aitab kaasa käsikäes puhastamata ventilatsioonile ka lisaks plastakende paigaldamine. Plastaknad on heade tihendite tõttu küll väga praktilised, kuid samas ei lase õhku läbi. Seetõttu halveneb tubade loomulik ventilatsioon, mis enne toimus vanade akende ebatiheduste kaudu.

 

MIKS ON OLULINE PUHAS VENTILATSIOON?

Hallitus tekitab mitmeid tervisehädasid – väsimust, peavalu, pidevat nohu ja köha, palavikuhooge, silmade, kurgu ja naha ärritust, üldisest immuunsustaseme langusest tingitud sagedast haigestumist ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse.  Sageli esineb kopsu-, põskkoopa- või keskkõrvapõletikku, allergiat ja astmat. Samuti  võib esineda hallitusseentest põhjustatud vähkkasvajaid ja ajukahjustust.

Sisekliimast ja hallitusseente kohta saate lisaks lugeda siit

VENTILATSIOONI PUHASTUS TELLI OMA ALA PROFFIDELT

 

 

 

KÖÖGI RASVAKANALITE PUHASTUS

Kui tegelete pidevalt söögi valmistamisega siis rasv ja muud osised kogunevad väljatõmbeventilatsiooni peale ja sisse.Regulaarne puhastus tagab, et enamus CO st eemaldatakse hoonest. Kui ventilatsioon muutub saastatuks,siis aurude eemaldamine muutub häirituks ja rasv sadestub kanali seintele ja rasvapüüduritele. Sarnaselt kanali seintele sadestub rasv ka väljatõmbe ventilaatorile ning põhjustab ventilaatori töö aeglustumise ja ei taga enam efektiivset tööd, eemaldamaks ruumist ohtlikke rasvaaure.

VENTILATSIOONI PUHASTUS TELLI OMA ALA PROFFIDELT